Πέμπτη, Σεπτέμβριος 23, 2021
Αρχική ΕΝ.ΚΑ. Κρήτης

ΕΝ.ΚΑ. Κρήτης

Ταυτότητα Φορέα

 1. Το Σωματείο «Ένωση Καταναλωτών Περιφέρειας Κρήτης» με έδρα το Ηράκλειο, με τα παρακάτω στοιχεία:
 • Ημερομηνία Ίδρυσης: 20/5/1991, (Σύνταξη & Υπογραφή Καταστατικού).
 • Αριθμός Απόφασης: 102/3966/119/91 (Πρωτοδικείο Ηρακλείου).
 • Αριθμό Μητρώου: 152 (Πρωτοδικείο Ηρακλείου).
 • Ημερομηνία θεώρησης: 10/12/1991 (Πρωτοδικείο Ηρακλείου).
 • Ημερομηνία έναρξης Ν.Π.: 11/09/1995 (Α΄ΔΟΥ Ηρακλείου).
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου – Α.Φ.Μ.: 099781347
 • Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία: ΔΟΥ Α΄ Ηρακλείου.
 • Κατηγορία Ν.Π.: Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ, με μορφή Σωματείο, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα 456/1984, άρθρα: 741 έως και 784.
 • Εγγραφή στο «ΜΗΤΡΩΟ»: 42/10-03-2011 (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων).
 1. Θα φέρει την επωνυμία:

«Ένωση Καταναλωτών Περιφέρειας Κρήτης» και με διακριτικό τίτλο «ΕΝ.ΚΑ. Κρήτης» ή «ΕΝΚΑ Κρήτης» ή «ΕΝ.ΚΑ.ΠΕ.Κ.» ή «ΕΝΚΑΠΕΚ», ενώ για την χρήση στην Αλλοδαπή «CONSUMERS UNION OF CRETE REGION».

 1. Έδρα για την «Ένωση Καταναλωτών Περιφέρειας Κρήτης» ορίζεται το Ηράκλειο της Κρήτης.
 1. Η «Ένωση Καταναλωτών Περιφέρειας Κρήτης» μπορεί να συγκροτεί επιτροπές µελών της, να διατηρεί γραφεία και να ιδρύει παραρτήματα.

Σκοπός Φορέα

Η Ένωση Καταναλωτών Ηρακλείου – Κρήτης (ΕNΚΗ Κρήτης) έχει ιδρυθεί από το 1991 και δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Κρήτης. Μέχρι τώρα έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 15 Πανευρωπαϊκά προγράμματα Προστασίας Καταναλωτών και σε 32 Εθνικά προγράμματα.  Στην διάρκεια αυτών των 20 χρόνων συνεχούς παρουσίας της στην Κρήτη ενημερώνει με δημοσιεύσεις, δελτία τύπου, ημερίδες και ανακοινώσεις τους πολίτες της Κρήτης, αρθρογραφεί σε μέσα Πανελλήνιας εμβέλειας. Μέλη της  ΕNΚΗ Κρήτης έχουν συμμετάσχει ως εισηγητές σε 7 διεθνή συνέδρια του εξωτερικού και σε 24 αντίστοιχα Ελληνικά. Είναι εκλεγμένο μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών (1994), μέλος της πρώην Νομαρχιακής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΝΟΚΕ) Ηρακλείου από θεσπίσεως της έως πρόσφατα και μόνιμο μέλος των Επιτροπών Φιλικού Διακανονισμού σύμφωνα με το σχέδιο Καλλικράτης.

Η Ένωση Καταναλωτών Ηρακλείου – Κρήτης συμμετέχει στο πανελλαδικό δίκτυο παροχής συνδρομής σε υπερχρεωμένους καταναλωτές ως πιστοποιημένος φορέας από την αρμόδια επιτροπή της  Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης σύμφωνα με το Νόμο 3869/2010 για την ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

Η ΕNΚΗ Κρήτης στοχεύει στην οργανωτική αναβάθμιση και ισχυροποίηση του καταναλωτικού κινήματος, με προτεραιότητα πάντα την προάσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών στην Περιφέρεια Κρήτης. Οργάνωσε τα νέα γραφεία υποδοχής και εξωδικαστικής διεκπεραίωσης των υποθέσεων των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Το ζήτημα αυτό φαίνεται ότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς πλήττει 3 στις 10 οικογένειες. Καλούμε όλους τους καταναλωτές σε συσπείρωση και οργάνωση ώστε να πετύχουμε το καλλίτερο δυνατό μέσα σε μία πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Μοιραστείτε μαζί μας την εμπειρία ή το πρόβλημά σας βοηθώντας να μην γίνει πρόβλημα των υπόλοιπων καταναλωτών!

Ενώσεις - Μέλη

 Δημόσιοι Φορείς

Ενώσεις Καταναλωτών

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Καταναλωτών Ηρακλέιου απαρτίζεται από:
Πρόεδρος:
Νίκος Τζανάκης (Πνευμονολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης)
Αντιπρόεδρος:
Κώστας Δρακάκης (Χημικός Μηχανικός, Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ, Περιφέρεια Κρήτης)
Ταμίας:
Αντώνης Ζαχαριουδάκης (Αστυνομικός)
Μέλη:
Απόστολος Ρίζος (Καθηγητής Τμήματος Χημείας, Πανεπιστημίου Κρήτης)
Μαρία Λυράκη  (Συνταξιούχος Δημόσιος Υπάλληλος)
Μαρία Μπατή (Γεωπόνος)